Scheiding van lichte shredderfracties

Ad Rem richt zich momenteel vooral op het verwerken, hergebruiken en recycleren van de lichte shredderfracties. Deze worden bij de Galloo Group reeds verwerkt met Ad Rem machines, gebruikmakend van de enorme ervaring die de afgelopen jaren rond dit onderwerp opgedaan werd. Desalniettemin zit deze installatie vol met nieuwe technologieën waarmee we hopen de normen voor de komende jaren te bepalen.

Het hoofddoel van deze installatie is om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en te hergebruiken en zo weinig mogelijk te storten. De machine van Ad Rem voor het behandelen van de lichte shredderfracties is een totaalsysteem van veel verschillende technologieën. Vele items in de Ad Rem-systemen worden geleverd door de beste fabrikanten in de recyclagebranche, waardoor de installatie van Ad Rem een pakket van hoge kwaliteit is.

Met het systeem van Ad Rem worden volgende eindfracties gecreëerd:

 • fines
 • organische brandstof
 • chloorhoudende fractie
 • ijzer
 • mix van zware metalen
 • en last but not least een mix van recycleerbare plastics

Dit maximaliseert de toegevoegde waarde van het product.

Ad Rem is ervan overtuigd dat met deze installatie, de verwerkingskosten een heel stuk lager zullen liggen dan bij andere soorten processen op de markt. Er is geen hoge shredderkost aan verbonden en het materiaal hoeft niet in kleine stukjes versnipperd worden. Hierdoor wordt het verlies van kostbare, recycleerbare materialen die door het shredden onbruikbaar kleine deeltjes worden, beperkt. Ook de hoeveelheid energie die nodig is voor het shredden en de slijtage die het met zich meebrengt, vermindert aanzienlijk de ecologische voetafdruk van het shredderresidu.

Binnenkort uw project?
Neem vrijblijvend contact op.

 • Projecten
  op maat

 • Expert in de
  recyclagesector

 • Bedrijf van de
  Valtech Group

 • Contacteer
  ons voor uw project