Afval elektrische en elektronische apparatuur

Naast de lichte en zware shredderfracties, kunnen de machines van Ad Rem ook afval van elektrische en elektronische apparatuur verwerken. AEEA kan met dezelfde machine verwerkt worden als ASR zonder dat er wijzigingen nodig zijn. Dit maakt het mogelijk om meer input in het systeem te voeden waardoor de kost per ton zal dalen.

Afval van elektrische en elektronische apparatuur bevat heel wat waardevolle grondstoffen. Daarom heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld (directive 2002/96/EC) betreffende de terugwinning en het hergebruik van AEEA. De richtlijn is al enkele keren herzien en zal in de toekomst nog strenger worden. Bijgevolg is het nu het perfecte moment om te investeren in een systeem dat aan de richtlijn kan voldoen. Ad Rem kan u de machines leveren die daarvoor nodig zijn.

Binnenkort uw project?
Neem vrijblijvend contact op.

 • Projecten
  op maat

 • Expert in de
  recyclagesector

 • Bedrijf van de
  Valtech Group

 • Contacteer
  ons voor uw project