Dense medium separation

Ad Rem owns the rights on a patented unique bi-directional dense medium barrel that proved to be the most accurate dense medium separator ever employed in the separation of a variety of materials ranging from vegetables to plastics and non-ferrous metals.

The Ad Rem technology is based on 4 points:

 1. Correct injection
  At the critical moment of introducing solids into the drum, the floats of the typical DM drum are easily buried with sinks and cannot find their way to the surface of the bath. However in the Ad Rem bi-directional design, the medium together with solids is injected over a large separation zone, making it almost impossible to bury floats with sinks.
 2. The stability of the medium
  A typical dense medium bath is relatively deep, and this makes it difficult for the suspension particles to remain in suspension. If a medium is not stable, we find water at the top of the bath and a dense sludge at the bottom of the bath, and of course, in this stratified liquid, no separation takes place. Instead of a deep bath, Ad Rem chose a shallow bath, and the gentle action of the sinks scrolls pulling underneath the bath provides just the right amount of agitation to keep the suspension medium stable.
 3. Correct floats dynamics
  The typical dense medium drum is quite short (only 1.0 – 1.5m in length), and it happens quite often that before a particle can float or sink, it is already out of the bath. Therefore, in the Ad Rem design the length of the separation zone is greatly extended, increasing the residence time of a particle in the bath, therefore making it impossible to find sinks in floats.
 4. Correct sinks dynamics
  In the conventional dense medium drum, the curtains needed to prevent floats from crossing over with sinks are located in the separation zone and, due to turbulent fluid movement in the vicinity of these curtains, floats are easily sucked under these curtains and report with sinks.
 1. Correcte dynamiek van de drijvers
  De typische dense medium trommel is redelijk kort (slechts 1.0 - 1.5m lang) en het gebeurt vaak dat een deeltje al terug uit het bad is voor het kan drijven of zinken. Om die reden is de lengte van de scheidingszone in het ontwerp van Ad Rem sterk uitgebreid waardoor de verblijftijd van de deeltjes in het bad langer wordt en het zo onmogelijk is om zinkers terug te vinden in de output van de drijvers.
 2. Correcte dynamiek van de zinkers
  In de conventionele dense medium trommel bevinden de gordijnen, nodig om te voorkomen dat drijvers en zinkers door elkaar geraken, zich in de scheidingszone. Door de turbulente beweging van de vloeistof in de buurt van de gordijnen, kunnen drijvers er gemakkelijk onder gezogen worden en bij de zinkers belanden.
  In het nieuwe ontwerp van Ad Rem bevindt het gordijn zich volledig buiten de scheidingszone, waardoor het onmogelijk wordt om drijvers bij de zinkers te vinden. In het klassieke ontwerp worden de zinkers voortdurend uit het bad geduwd door een reeks lifters die tegen de wand van de trommel gelast zijn. Bij elke rotatie van de trommel worden deze zinkers verwijderd uit het bad terwijl ze zich nog in de scheidingszone bevinden. Deze actie zorgt voor heel wat turbulentie en dit verstoort volledig de nauwkeurigheid van de scheiding. Dit beperkt in hoge mate de rotatiesnelheid van de trommel en de hoeveelheid van de zinkers die binnen een bepaalde tijd naar buiten gebracht worden. Bijgevolg kan een typische DM trommel geen grote hoeveelheden zinkers aan.
  In het ontwerp van Ad rem worden de zinkers enkel uit het bad geduwd wanneer ze zich volledig buiten de scheidingszone bevinden. Scrolls die aan de onderkant van de bidirectionele trommel gelast zijn, bewegen de zinkers voorzichtig in 1 bepaalde richting terwijl de drijvers aan het oppervlak in de tegenovergestelde richting uit het bad stromen. Wanneer de zinkers de scheidingszone verlaten, vallen ze onder het gordijn door in een uitgebreide trommel en enkel van daaruit worden ze door een schroef naar boven uit het bad geduwd. Gezien er geen lifters en gordijnen in de scheidingszone zijn, kan de bidirectionele trommel aan een relatief hoge snelheid roteren zonder de nauwkeurigheid van de scheiding in gevaar te brengen. Door de afwezigheid van de lifters en gordijnen kan het volledig oppervlak van het bad gebruikt worden voor de scheiding en blijft het altijd volledig zichtbaar voor de operator.

Binnenkort uw project?
Neem vrijblijvend contact op.

 • Projecten
  op maat

 • Expert in de
  recyclagesector

 • Bedrijf van de
  Valtech Group

 • Contacteer
  ons voor uw project